CORONA INSTRUCTIES 

  1. Kom alleen (uitgezonderd minderjarigen, hulpbehoevenden, gezinnen waarbij iedereen die meekomt een afspraak heeft)
  2. Draag een mondmasker
  3. Ga thuis naar het toilet, voor je vertrekt. We willen dat zo weinig mogelijk mensen gebruik maken van onze sanitaire voorziening (enkel indien hoogdringend)
  4. Poets goed je tanden voor je vertrekt en was je handen
  5. Bij aankomst: blijf in je auto wachten tot het geplande uur, bij mooi weer kan je buiten wachten. Kom niet (veel) te vroeg aub. en ook niet te laat
  6. Hou je identiteitskaart klaar in volgende gevallen: nieuwe patiënt, recent verhuisd, laatste bezoek aan de praktijk=langer dan 6 maanden geleden
  7. Ga na de behandeling onmiddellijk naar huis (volg de pijlen op de vloer) en ga niet langs de balie. Zowel de betaling (overschrijving) als het regelen van de afspraken (online agenda) gebeuren digitaal.
  8. Ben je risico-patiënt? Plan je afspraak als eerste van de dag (9u bij Asti of Gitte, 9.15u bij Olivia, 9.30u bij Veronique): verminderde immuniteit, diabetes, obesitas, ernstige hartafwijking, ernstige nieraandoening, ernstige problemen met luchtwegen, kanker
  9. Je kan niet op afspraak komen indien jij óf één van je huisgenoten:

A/ COVID19-positief bent/is of volgende symptomen vertoont: koorts >37,3°, droge hoest, keelpijn, reuk-of smaakstoornis
B/ in thuisisolatie werd geplaatst
C/ contact hebt/heeft gehad met een covid19-positieve patiënt
D/ minder dan 14 dagen geleden een covid19-infectie doormaakte

==> tandheelkundige zorgverlening uitstellen of uitsluitend in een aangepaste ziekenhuisomgeving laten doorgaan