Tarieven

Voor kinderen en jongeren tot 12 jaar volgen we de conventietarieven. De meeste behandelingen zijn op die manier volledig terugbetaald. We passen voor hen ook het derde betalersysteem toe wat betekent dat je de betaling niet hoeft voor te schieten, het ziekenfonds betaalt ons rechtstreeks uit. Breng wel steeds de kids-ID mee.

Voor patiënten vanaf 12 jaar werken we niet aan conventietarieven. De overheid investeert onvoldoende middelen in moderne tandheelkunde met als gevolg dat sommige behandelingen (zo goed als) niet terugbetaald zijn, voor andere betaal je mogelijks tot de helft remgeld. We raden aan je bijkomend te verzekeren, veel mutualiteiten bieden een extra tandverzekering aan. We zijn ook steeds bereid je persoonlijk in te lichten over de mogelijke kosten. Aarzel dus niet om op voorhand informatie te vragen.

 • preventief mondonderzoek, incl. (eventuele) RX-foto's, behandelplan en instructies: 88€
 • tandsteen verwijderen boven-en onderkaak (max. 30 min): 84€
 • per bijkomend kwartier: 39€
 • vulling composiet (wit) (afh. van aantal vlakken en eventuele complicaties): tussen 90€ en 200€
 • vulling porselein "overlay E-max" (sterker, esthetischer dan composiet): 646€
 • wortelkanaalvulling (afh. van aantal kanalen en eventuele complicaties): tussen 214€ en 385€ (enkel de kanalen, dus zonder definitief kroonherstel)
 • tand trekken: 80€ (zonder complicaties of hechting)
 • tandkroon full zirconium: 646€ (esthetisch)
 • tandkroon zirconium + porselein: 784€
 • hoog-esthetische frontkroon 850€
 • implantaat + kroon: +/- 2000€ (vraag individuele offerte)
 • tanden bleken onder-en bovenkaak: 386€ (home bleaching)
 • consultatie: 40€/kwartier
 • Facet composiet cat1 (kleur) 200€
 • Facet composiet cat2 (vorm, stand) 250€
 • Porselein (kroon of facet) 750€
 • Implantaat (prijs bij benadering) 800 €
 • Implantaatkroon porselein 1238€
 • Implantaatkroon full zirc 1097€
 • 3-delige brug porselein 2226€     zirconium 1832€
 • 4-delige brug porselein 2884€     zirconium 2372€
 • 5- delige brug porselein 3542€    zirconium 2912€
 • 6-delige brug porselein 4200€     zirconium 3452€
 • overkappingsprothese op 2 implantaten met bestaande prothese (verankering) 1807€
 • overkappingsprothese op 2 implantaten inc nieuwe prothese 2565€
 • overkappingsprothese op 4 implantaten in de bovenkaak (excl imlpantaten) 5125€
 • All-o-four, vaste brug op 4 implantaten (excl implantaten) 7690€
 • Vaste brug op 6 implantaten 10250€
 • 3-delige brug op 2 implantaten zicr + porselein (excl implantaten) 3135€
 • 3-delige brug op 2 implantaten zirc (excl implantaten) 2736€
 • aanvraag behandelplan + offerte (= voorschot op behandeling) 400€
 • Invisalign behandeling i7 beide kaken (max 7 aligners) 1850€
 • Invisalign behandeling lite beide kaken (max 14 aligners) 2700€
 • Invisalign behandeling full beide kaken (onbeperkt aantal aligners) 4100€
 • retentie 500€

Een uitgebreidere lijst is te verkrijgen in de praktijk.  

Bij prothesewerk wordt een individuele prijsraming gemaakt. 

Wat je terugkrijgt van je mutualiteit of verzekering kunnen we niet met zekerheid zeggen. Er zijn meerdere factoren: bij welke mutualiteit je bent aangesloten, of je een bijkomende verzekering hebt voor tandzorgen, of er het jaar voordien een terugbetaalde prestatie is geattesteerd bij je tandarts én ingediend bij je mutualiteit, je leeftijd, je status (WIGW), ....  
We vragen je bij voorkeur te betalen met bancontact of smartphone. Gelieve cash te vermijden. We werken niet met overschrijving.
Vraag ons niet om fraude te plegen met de verzekering ("een ander nummer uitschrijven", "op naam van iemand anders", .... ). We houden het graag correct.

Er kan geen garantie verleend worden op tandheelkundige behandelingen.