Preventie | Tandsteen verwijderen

Tandsteen verwijderen

Tandplaque (bacteriën) kun je zelf wegpoetsen. Waar dat niet of onvoldoende gebeurt, wordt plaque omgezet in kalk: tandsteen. Dit kun je echter niet meer zelf verwijderen.

Hoe beter je poetst, hoe minder tandsteen. Een kleine hoeveelheid tandsteen is wel normaal, dat heeft haast iedereen.

Een jaarlijkse tandsteenreiniging is dus aangewezen. Als je een goede mondhygiëne hebt, verloopt dit normaal gezien vlot. Als je tandvlees hevig bloedt, is het aangewezen om meer aandacht te besteden aan het tandenpoetsen, ook tussen de tanden.

De tandsteenreiniging wordt niet altijd samen met het jaarlijks mondonderzoek uitgevoerd. Soms is het nodig om dat in een aparte zittijd te plannen.

Bij persisterende tandvleesproblemen kan het nodig zijn om een 'subgingivale' (=onder het tandvlees) reiniging uit te voeren. Daar hebben we meer tijd voor nodig. In specifieke gevallen is er terugbetaling van de mutualiteit, een voorafgaandelijke goedkeuring van het ziekenfonds is vereist.

Kostprijs: raadpleeg de tarieven

Preventie | Sealing

Sealing

Bij jonge kinderen wordt soms een sealing aanbevolen op een definitieve kies die nog niet zo lang doorgebroken is. Op die manier kan vermeden worden dat voedselresten of tandplaque daar steeds achterblijven en een gaatje veroorzaken.

We leggen een fluoridehoudend vloeibaar composiet in de groeve van de kies. De behandeling gebeurt zonder verdoving, je voelt het niet. Het plaatsen van een sealing duurt ongeveer 10 minuten.

Preventie | Radiologie

Radiologie Radiologie

Radiologische controle is zeer belangrijk. Dat doen we niet elke keer, de regelmaat hangt af van de toestand van je gebit.

Er worden enkel RX-foto's genomen als dit nodig blijkt voor de diagnose en dat kan dus ook zijn uit preventieve overwegingen.  Op een röntgenfoto kunnen we problemen in een vroeg stadium herkennen.

We gaan je echter niet nodeloos bestralen en volgen daarbij de aanbevelingen van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle).

We kunnen een overzichtsfoto nemen waar alle tanden en wortels op staan. Dit kan nuttig zijn om infecties op te sporen, een behandelplan op te stellen of wijsheidstanden in beeld te brengen. Daarnaast nemen we ook regelmatig kleine RX-foto's (meer gedetailleerd) om een juiste diagnose te kunnen stellen.

Als je van tandarts verandert, gelieve dan je RX-foto's op te vragen en door te mailen. Dat bespaart zowel jou als ons tijd en stralen.

Breng ons op de hoogte als je (mogelijks) zwanger bent. Dan stellen we RX-name uit of beschermen we jou met loden schort en kraag indien een radiografie strikt noodzakelijk zou zijn.

Preventie | Preventieve adviezen

Preventieve adviezen

We kunnen je uitgebreid adviseren op vlak van mondhygiëne en voeding. Bij de jaarlijkse controle gaan we na in hoeverre die adviezen worden opgevolgd en proberen we bij te sturen waar mogelijk.

Hoe beter je onze adviezen volgt, hoe minder je tandheelkundige zorgen nodig zult hebben.

Onze belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • elektrisch poetsen
  • elke dag poetsen, zeker 's avonds (enkel 's morgens is onvoldoende), doe het grondig
  • dagelijks tussen de tanden poetsen
  • niet te vaak "tussendoor" eten

Bekijk verder ook nog, meer uitgebreid, mondhygiëne advies en voedingsadvies op deze website.Play Video
Play Video

Preventie | Mondonderzoek

Tanden

Tijdens een mondcontrole kijken we na of er gaatjes, barsten, lekkende vullingen, ... aanwezig zijn en geven we je mee hoe dit kan verholpen worden.

Tandvlees

Even belangrijk als de tanden is alles wat er rond zit: tandvlees en bot, tandplaque en tandsteen. We gaan dus ook steeds de gezondheid van je tandvlees controleren.

Prothese

Ook voor prothesedragers is het belangrijk om jaarlijks op controle te komen. Zelfs als je geen last hebt, is het belangrijk om je mondslijmvliezen, eventueel resterende tanden, de mondhygiëne en je prothese te laten controleren. Dit is ook nodig in het kader van mondkankerscreening én om in orde te blijven met je verzekerbaarheid.

Preventie | Behandelplan

We stellen een behandelplan op indien nodig.

We raden je sterk aan om afspraken te maken om je tanden te laten verzorgen. Doe je dat niet, dan kan het zijn dat je op termijn last krijgt van tandpijn, zwelling, mondgeur, breken van tanden of vullingen, etc...en dat je op die manier tanden verliest.

Het is belangrijk voor je eigen welzijn en gezondheid dat je die problemen tracht te vermijden.

Preventie | Recall: (Half)jaarlijks tandartsbezoek

We sturen (half)jaarlijks een e-mail (of brief) om je eraan te herinneren dat een mondcontrole nodig is.

Vanaf 2015 vraagt je ziekenfonds 1 keer per jaar bij je tandarts langs te gaan, zoniet zul je meer remgeld moeten betalen het jaar nadien bij verzorgingen (15%).

Het sturen van brieven of mails legt evenwel de verantwoordelijkheid niet bij ons. Hou dus zeker zélf ook je afspraakdata bij. Sporadisch gebeurt het (bvb. door een bug in ons systeem, het terechtkomen van de mail bij spam, gewijzigd e-mailadres... ) dat iemand geen 'recall' heeft gekregen. Als dit nadelige gevolgen zou hebben inzake verzekerbaarheid kunnen wij hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

Kindertandheelkunde | Preventie

Kindertandheelkunde | Preventie

Het is aan te raden reeds op jonge leeftijd met je kind naar de tandarts te komen. De ideale leeftijd om te starten is 2 à 3 jaar. Het melkgebit is dan volledig doorgebroken en dat is de ideale leeftijd om te wennen aan de omgeving van een tandartspraktijk.

Een melkgebit moet goed verzorgd worden: 2 maal per dag grondig poetsen en napoetsen door één van de ouders tot de leeftijd van 9 jaar. Een halfjaarlijkse controle kan er zeker toe bijdragen dat het kind juiste gewoontes aanleert en dat gaatjes in een vroeg stadium ontdekt worden. Op die manier kan een tandartsbezoek een aangename ervaring zijn voor je kind.

Neem een kijkje op www.glimlachen.be, een interessante site met adviezen en leuke filmpjes.


tut of duim
sealing

Kindertandheelkunde | Behandeling in de stoel

Moeten melktanden gevuld worden?

De meeste kinderen laten zich vlot behandelen in de stoel. We proberen alles goed uit te leggen en te tonen (tell-show-do).

Als we een gaatje in een melktand opmerken in een vroeg stadium, kunnen we dat vaak zonder verdoving behandelen.

Kindertandheelkunde | Behandeling onder lachgassedatie

Het gebeurt al eens dat het iets moeizamer verloopt en dan is er de mogelijkheid om de behandeling te laten gebeuren onder lachgassedatie. We verwijzen dan door naar een praktijk die daarvoor is uitgerust. Het kind is dan in een soort 'roesje' maar toch niet volledig in slaap.

Kindertandheelkunde | Behandeling onder narcose

Erg jong kindjes of heel angstige patiëntjes kunnen ook behandeld worden onder narcose. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de tandarts en de ouders. Dan verwijzen we door naar een ziekenhuis, doorgaans is dat het AZ Diest bij dr. Paulissen op de afdeling Stomatologie.

Vulling | Composiet

Vulling | Composiet

Het leggen van een composietvulling vraagt een hoge mate van nauwkeurigheid. Het is uitermate belangrijk dat de tand droog blijft terwijl de vulling geplaatst wordt.

De mond is een vochtige omgeving. Bovendien bevat het speeksel veel bacteriën. Om toch zuiver en droog te kunnen werken, wordt gebruik gemaakt van de rubberdam (ook wel ‘kofferdam’ genoemd). De rubberdam bestaat uit een rubberen lapje waarin een of meerdere gaatjes gemaakt worden, waarin de tand(en) passen en dat op een kader wordt opgespannen. Het is een methode om de tand en de eventuele buurtanden droog te houden en af te zonderen van tong, speeksel en de rest van de mondholte.

Het voordeel voor de patiënt is dat het openhouden op een veel meer ontspannen manier kan gebeuren. Men kan regelmatig slikken en er kunnen geen stukjes materiaal in de mond vallen.

Hoe verloopt de behandeling?

De tandarts brengt een soort lijm aan in de tand, die wordt met blauw licht hard gemaakt. Dan wordt het vulmateriaal in de vorm van een pasta aangebracht, in vorm gebracht en ook hard gemaakt met het blauwe licht. Dat gebeurt in verschillende laagjes. Nadien wordt de vulling afgewerkt en gepolijst met boortjes.

Bekijk hier het verloop van de behandeling.

Wat kun je verwachten?

Hoe lang blijft een vulling goed? Dat is sterk afhankelijk van:

  • de grootte van de vulling. Vullingen die bijna de volledige tandkroon omvatten zullen sneller breken of de rest van de tand doen barsten. Je tandarts zal dan eerder een onlay of kroon (porselein) adviseren.
  • een aantal factoren eigen aan de patiënt: kauwkrachten, mondhygiëne, voedingspatroon....
  • de manier waarop de vulling is gelegd (vb. is de tand droog gebleven tijdens de behandeling, was er voldoende medewerking van de patiënt, wat was de moeilijkheidsgraad....)
  • hoeveel tanden er nog in de mond staan. Indien er te weinig kiezen aanwezig zijn, zullen de overige tanden met vullingen sneller slijtage vertonen of breken.

In de literatuur staat beschreven dat composietvullingen gemiddeld 8 jaar blijven functioneren. Dat betekent dat je vulling reeds na enkele jaren aan vervanging toe kan zijn óf dat die in de beste omstandigheden ook langer kan blijven zitten.

Mogelijke complicaties

Problemen die kunnen opduiken zijn: breuk van vulling of tand, barst, lekkage, cariës naast of onder de vulling.  Het is beter dat de restauratie moet vervangen worden dan de tand zelf. Tandbehoud is ons streefdoel.

Ook verkleuring en zichtbaar worden van de randjes na verloop van tijd is iets wat bij een composiet vulling soms voorkomt. Polijsten of vervangen kan een oplossing zijn.

Kostprijs

Bekijk de tarieven

Vulling | Porselein

Indien de vulling een aanzienlijk deel van de tand vervangt en/of als de tand ontzenuwd is, kun je beter kiezen voor een porseleinen restauratie. We spreken dan eerder over een ‘overlay’. Zo een vulling is esthetischer en duurzamer (sterker) dan composiet. Het zal eerder dan bij gebruik van composiet vermijden dat de tand barst of mogelijks onherstelbaar wordt.

Aangezien deze vulling in een tandtechnisch labo wordt gemaakt en het materiaal van hogere kwaliteit is, ligt de prijs ook hoger. Er zijn 2 afspraken nodig om een porseleinen vulling te realiseren en ook deze procedure vereist een hoge mate van nauwkeurigheid.

De kostprijs bedraagt 612 €. Daarin zijn alle consultaties en de labokosten vervat.

Er is geen terugbetaling voorzien in het reguliere pakket, hoewel sommige mutualiteiten toch zo een 100 à 150 € terugbetalen (CM, voorzorg,...). Wie een extra tandverzekering heeft, krijgt wel een groter deel terugbetaald.

De sterkte en duurzaamheid ligt hoger dan bij een composietvulling, en zo een overlay is ook zeer kleurstabiel.

Bekijk hier de procedure.

Wortelkanaalbehandeling

Wortelkanaalbehandeling

Soms moet een tand ontzenuwd worden. De vulling of cariës wordt verwijderd, het zenuwweefsel in tand en wortel(s) ook, het wortelkanaalstelsel wordt grondig gereinigd, gespoeld en nadien gevuld. Dit gebeurt allemaal onder lokale verdoving.

Waarom?

Bacteriën zijn op één of andere manier tot in de zenuw gekomen. Daar veroorzaken ze klachten (last, pijn) of het afsterven van de zenuw (kan abces veroorzaken).

Soms zijn er geen uitgesproken klachten maar zien we aan de RX-foto dat er toch een wortelkanaalbehandeling nodig is (o.w.v. ontsteking).

Meer informatie over wortelkanaalbehandelingen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wortelkanaalbehandeling

In geval van herbehandelingen of complexe wortelkanalen, kunnen we doorverwijzen naar een endodontist(tandarts-specialist die enkel wortelkanaalbehandelingen doet).

Wat is een wortelkanaalbehandeling?